VİZYONUMUZ


          İnsanın ilk çağlardan beri süre gelen toplumsal yaşam ve anlayışını bugünün çağdaş kentlerinde gelecek temasıyla buluşturarak; yapı malzemeleri endüstrisinde ki yerini bölgesel güç merkezinden ulusal güç konseptine ulaştırmak.


MİSYONUMUZ


          Sürdürülebilir kentsel gelişme stratejileri kapsamında insan ve mekan eksenine sunduğu yapısal desteğini; ulusal model niteliğinde özgün ve vizyonel ürün formları ile buluşturur, kurumsal, etik ticari organizasyonunu Türk Halkına omuz vererek geleceğe taşır.

 

KALİTE VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

          - Yapısal kalkınma teknolojilerini sürekli ve yakından takip ederek özümser ve yaşam alanlarının ihtiyaç duyabileceği inovatif ürünler üretir.
          - Kalite ve ürün güvenliği evrimi çerçevesinde sektörün müşterek ihtiyaçlarını; en iyi ve en hızlı şekilde, mesleki disiplin, dürüstlük, dayanışma ve güvene dayalı ilkelerle yerine getirir.
          - Yasal mevzuat ve diğer piyasa şartlarının üzerinde taşıdığı sorumluluk ile yapı malzemeleri endüstrisinin verimliliğini arttırmada bir araç değil yapısal bir unsur olarak görülmesi için mihenk taşı görevini üstlenir.
          - İç ve dış paydaşları ile beraber doğal davranışa dönüşen sürekli iyileştirme faaliyetlerini şirket kültürünün önemli bir öğesi olarak sürdürür.
        - Takım olma ruhunu tüm ikinci ve üçüncü taraflarıyla birlikte yaşayarak, işbirliği içerisinde mükemmellik modelini esas alır, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini sonnu gelmez bir çabanın odak noktasında sürekli üst düzeyde tutmaya çalışır.


                                                                                                                                                                                       YÜNTAŞ A.Ş.

 
       YÜNTAŞ A.Ş.